Κληρονόμοι Ιωάννη Φύσσαρη και Σία Ο.Ε - Εκσυγχρονισμός και Επέκταση

enateam's picture
Submitted by enateam on Wed, 12/14/2016 - 13:09

Η εταιρεία "Κληρονόμοι Ιωάννη Φύσσαρη και Σία Ο.Ε" έχει έδρα το Μυρωδάτο του Δήμου Αβδήρων Ν.Ξάνθης.

Έγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την ενίσχυση της επένδυσης με το κίνητρο της επιχορήγησης με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας αγελάδων γαλακτοπαραγωγής δυναμικότητας 400 ισοδύναμων ζώων και έργων γα την προστασία του περιβάλλοντος. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%. 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: