Κ.Καρυοφυλλάκης - Ν.Καρυοφυλλάκη Ο.Ε - Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικής μονάδας

enateam's picture
Submitted by enateam on Wed, 12/14/2011 - 15:49

Η έδρα της εταιρείας "Κ.Καρυοφυλλάκης - Ν.Καρυοφυλλάκη Ο.Ε" βρίσκεται στη Μέλισσα του δήμου Τοπείρου Ν.Ξάνθης.

Υλοποίησε επένδυση εκσυγχροσνισμού κτηνοτροφικής μονάδας γαλακτοπαραγωγής. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Νοέμβριο του 2011. Εντάχθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου Ν3299/2004 με ποσοστό επιχορήγησης 50%. 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: