Ζωζώ Πετρακοπούλου

enateam's picture

Σύμβουλος Ανάπτυξης Δευτερογενούς & Τριτογενούς Τομέα

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Είμαι η Ζωζώ και εργάζομαι στην ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης τα τελευταία 5,5 χρόνια. Είμαι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Τα καθημερινά μου καθήκοντα στην ena την παρούσα περίοδο αφορούν στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω Δράσεων κυρίως του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) καθώς και στην τεχνική υποστήριξη κατά το στάδιο υλοποίησης εγκεκριμένων έργων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Γενικά, η επιλογή του αντικειμένου απασχόλησης μου ήταν εντελώς συνειδητή καθώς έκρινα ότι συνδυάζει τα περισσότερα στοιχεία από το εκπαιδευτικό μου υπόβαθρο. Με το συγκεκριμένο αντικείμενο ασχολούμαι συνολικά 8 έτη, καθώς είχα σχετική προϋπηρεσία πριν να ξεκινήσω να εργάζομαι στην ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης.

Ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της εργασίας μου είναι η διαρκής εναλλαγή του αντικειμένου, η επαφή με το κοινό και το ιδιαίτερα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας. Αυτό που αγαπώ περισσότερο όμως στη δουλειά αυτή είναι η συμβολή της εταιρείας , μέσω της λειτουργίας της  στην επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής της περιφέρειας ΑΜΘ στην οποία δραστηριοποιείται.

Όταν δεν είμαι στο γραφείο ασχολούμαι κατά κύριο λόγο με την οικογένεια μου και ειδικότερα με τα δύο μικρά αγοράκια μου.

Η συμβουλή της Ζωζώς:

Προκειμένου να ολοκληρώνονται με επιτυχία τα επενδυτικά προγράμματα των επενδυτών του δευτερογενή και τριτογενή τομέα με τα οποία ασχολούμαι θα παρότρυνα τους επενδυτές να συμβουλεύονται πάντα τους ενημερωτικούς οδηγούς με τους οποίους τους προμηθεύουμε και να μην διστάζουν να ζητούν διευκρινίσεις για οτιδήποτε τους προβληματίζει.

#enapartners