ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: More than (just) Themes

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 14:31

Η επιχείρηση με την επωνυμία “Γιώργος Τσοπουρίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο “More than themes” ιδρύθηκε τον Μάιο του 2011 με σκοπό

(α) τον “Σχεδιασμό και παραγωγή προγραμμάτων λογισμικού και προτύπων σχεδίασης για την δημιουργία δικτυακών τόπων, δικτυακών πυλών και εφαρμογών διαδικτύου” και

(β) τον “Σχεδιασμό και ανάπτυξη δικτυακών τόπων, δικτυακών πυλών και εφαρμογών διαδικτύου”.

Η επιχείρηση σήμερα είναι πλέον αναγνωρισμένη στο εξωτερικό και κατέχει μερίδιο στην παγκόσμια αγορά.

H επιχείρηση εντάχθηκε τον Οκτώβριου του 2013 στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, και υλοποίησε δαπάνες για την αγορά νέου εξοπλισμού (σταθερούς υπολογιστές – laptop- tablet κτλ), την προμήθεια λογισμικών και την προβολή προώθηση μέσω Google Adds, με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Δείτε το site της επιχέιρηση εδώ 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: