ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Catering Βαλσάμη

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 22:11

Τον Μάιο του 2013 συντάχθηκε επιχειρηματικό σχέδιο που αφορούσε στη δημιουργία της ατομικής επιχείρησης της κυρίας Βαλσάμη Φωτεινής, με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή έτοιμων γευμάτων. Σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης υψηλού επιπέδου, με ιδιαίτερα οργανωμένες διαδικασίες λειτουργίας που θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών, ενώ άμεσοι στόχοι της επιχείρησης είναι η απόκτηση και διεύρυνση ενός σημαντικού μεριδίου αγοράς, η συνεχής ανάπτυξη, η εξέλιξη και η κερδοφορίας της.

Το επιχειρηματικό εγκρίθηκε και η επιχείρηση εντάχθηκε σαν επιχείρηση υπό σύσταση τον Οκτώβριου του 2013 στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Η επιχείρηση έκανε έναρξη στις 12 Φεβρουαρίου του 2014.

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν δαπάνες κτηριακών διαμορφώσεων και προμήθειας όλου του αιτούμενου εξοπλισμού για την λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες λογισμικού, δαπάνες προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, δαπάνες πιστοποίησης κατά ISO 22000 – HACCP, δαπάνες προβολής καθώς και λειτουργικές δαπάνες.

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: