ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Χωματουργικές εργασίες Καρυοφυλλάκης Ιωάννης & Σια Ο.Ε.

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 18:22

Η εταιρεία με την επωνυμία Καρυοφυλάκης Ιωάννης και ΣΙΑ ΟΕ έχει έδρα στην Γενισέα Ξάνθης. Σκοπός της εταιρείας η κατασκευή και εμπορία υλικών δόμησης, η κατασκευή χωματουργικών εργασιών και σταθεροποίησης γαιών καθώς και η μηχανική βελτίωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η εταιρεία έχει υλοποίησει παλαιότερο προγράμματος στα πλαίσια του Γ’ΚΠΣ (Ολοκληρωμένα Αστικά – Λοιποί Κλάδοι του Τριτογενή Τομέα, Μέτρο 4.2 Προκήρυξη Ενίσχυσης ΜΜΕ, ΠΕΠ ΑΜΘ) το οποίο ολοκληρώθηκε το 2008.

Τον Οκτώβριου του 2013 η επιχείρηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) υλοποιώντας δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού (μηχανήματα έργου) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: