ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Χατζηαναστασίου Παναγιώτης

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 10:31

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Χατζηαναστασίου Παναγιώτης και με τον διακριτικό τίτλο electro com με έδρα επί της οδού Καπνεργατών 22 και Ναυαρίνου στην Ξάνθη, ιδρύθηκε στις 21/01/2009 και δραστηριοποιείται στο χώρο των μελετών και εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτρολογικών έργων. Η elelctro com είναι μια καθαρά τεχνική επιχείρηση, που επιλέγει τον εξοπλισμό για τα έργα της από το ελεύθερο εμπόριο με καθαρά επιστημονικά και τεχνικά κριτήρια.

Η επιχείρηση εντάχθηκε τον Οκτώβριου του 2013 στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Υλοποίησε δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό, την ανανέωση της εικόνας και τη βελτίωση και εξέλιξη των διαδικασιών λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της ατομικής επιχείρησης.

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται δαπάνες κτηριακών διαμορφώσεων και προμήθειας μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας, δαπάνες προμήθειας λογισμικού, δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας, δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και δαπάνες προβολής – προώθησης της επιχείρησης.

 

Πηγή χρηματοδότησης: