ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Ρουσιάν Ερκάν και Σια Ο.Ε.

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 18:06

Η επιχείρηση «ΡΟΥΣΙΑΝ ΕΡΚΑΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ιδρύθηκε το 2001 με αντικείμενο την διδασκαλία ξένων γλωσσών και φέρει δε τον διακριτικό τίτλο “SUCCESS ”.

Υπάρχει το κεντρικό κατάστημα Σμηναγού Μητράκη 25 και τα δύο υποκαταστήματα Σελέρου και  Εχίνου που χρησιμοποιούνται για τα τμήματα διδασκαλίας Ξένων γλωσσών.

Tον Οκτώβριου του 2013 η επιχείρηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, και με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Υλοποιηθήκαν δαπάνες κτιριακών διαμορφώσεων, δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας, δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και δαπάνες προβολής – προώθησης της επιχείρησης στον κεντρικό κατάστημα και στο υποκατάστημα στο Σέλερο. 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: