ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Υδραυλικός Ζαχαριάδης Αθανάσιος

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 17:32

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Ζαχαριάδης Αθανάσιος με έδρα στο Κουτσό Ξάνθης, ιδρύθηκε στις 12/03/2004 και παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού, υπηρεσίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, εργασίες γεωτρήσεων και λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης.

Το επιχειρηματικό εγκρίθηκε και η επιχείρηση εντάχθηκε σαν επιχείρηση υπό σύσταση τον Οκτώβριου του 2013 στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60% με στόχο την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση και εξέλιξη των διαδικασιών λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της ατομικής επιχείρησης του κυρίου Ζαχαριάδη Αθανάσιου. Σ

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν δαπάνες ανέγερσης νέου κτίσματος, προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού, δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας, δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και δαπάνες προβολής – προώθησης της επιχείρησης

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: