ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Τσολακίδης Νεκτάριος

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 11:31

Η ατομική επιχείρηση του κ. Τσολακίδη Νεκτάριου ιδρύθηκε στις 14/11/2000 με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών και από τότε αποτελεί μία από τις πλέον εξειδικευμένες επιχειρήσεις του κλάδου για την περιφέρεια ΑΜΘ. Η έδρα της βρισκόταν στο Παλαιοχώρι Καβάλας, σε ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις.

Η επιχείρηση εντάχθηκε τον Οκτώβριου του 2013 στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Πραγματοποιήθηκε μεταφορά έδρας στο 7οχλμ Ελευθερούπολης – Δράμας  και τροποποίηση των αναγκών τους επενδυτικού για να καλύψει τις ανάγκες της νέας έδρας

Πηγή χρηματοδότησης: