ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Τεχνική εταιρεία Αφοι Ασημίδη Ο.Ε.

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 18:27

Η ομόρρυθμος επιχείρηση με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΙΔΗ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.» με έδρα στην Βενιζέλου 100 στην Ξάνθη, ιδρύθηκε από τους αδελφούς Βασίλειο και Λάζαρο Ασημίδη στις 28-09-2010.

Τον Οκτώβριου του 2013 η επιχείρηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, και με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Η εκριση του προγράμαμτος αποτέλεσε ευκαιρία για την  μετεγκατάσταση σε ιδιόκτητο επαγγελματικό χώρο, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση και εξέλιξη των διαδικασιών λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΙΔΗ Ο.Ε. Υλοποιήθηκαν δαπάνες κτιριακών διαμορφώσεων, δαπάνες προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας.

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: