ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Τεχνική Επισκευαστική Έβρου

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 10:31

Η εταιρεία Τεχνική Επισκευαστική Έβρου Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με διακριτικό τίτλο ΤΕΧΠΕ Έβρου ΕΠΕ συστάθηκε στις 3-5-2005 με έδρα τον Δήμο Σαμοθράκης και βασική παραγωγική της δραστηριότητα τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών.

Η επιχείρηση εντάχθηκε τον Οκτώβριου του 2013 στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Αποφάσισε να προμηθευτεί :

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Θαλάσσης

Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο

Ηλεκτροκίνητο Παλετοφόρο

Έτσι μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης η εταιρεία είναι σε θέση να  εκτελεί μεγαλύτερη γκάμα επισκευαστικών εργασιών σε σκάφη και να εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε λιγότερο χρόνο και με μικρότερο κόστος.

 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: