ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Συνεργείο επισκευής βαρέων οχημάτων Πατσαμάν Μετίν

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 15:31

Η επιχείρηση του κου Πατσαμάν Μετίν εδρεύει στο 2ο χλμ Ξάνθης Καβάλας, και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών συνεργείου επισκευής και συντήρησης βαρέων οχημάτων, χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και λιπαντικών. Η επιχείρηση ιδρύθηκε την 18 Ιανουαρίου του 1984 και από τότε αποτελεί μία από τις πλέον εξειδικευμένες επιχειρήσεις του κλάδου επισκευής βαρέων οχημάτων παντός χρήσης. Απόδειξη αυτού η ευρεία πελατεία της επιχείρησης που περιλαμβάνει οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης καθώς και δημοτικά ή στρατιωτικά φορτηγά.

Tον Οκτώβριου του 2013 η επιχείρηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, και με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Υλοποιηθήκαν δαπάνες κατασκευής ειδικής ράμπας για την τοποθέτηση των νέων μηχανημάτων, προμήθεια τζογόμετρου και συγκλισιόμετρου φορτηγών, νέου πριονιού, ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού, ειδικών λαμπτήρων τύπου led και προμήθεια καρτών για την προβολή της επιχείρησης.

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: