ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Συνεργείο Αυτοκινήτων Ντουμπάν Μπερτάν

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 15:31

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Ντουμπάν Μπερτάν με έδρα στο Σέλερο Ξάνθης, ιδρύθηκε στις 15/01/2008 και παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκίνητων οχημάτων.

Tον Οκτώβριου του 2013 η επιχείρηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, και με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Υλοποιηθήκαν δαπάνες ανέγερσης διώροφου κτίσματος και προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού, δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας, δαπάνες προμήθειας λογισμικού, καθώς και δαπάνες προβολής – προώθησης της επιχείρησης.

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: