ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Σ.Μιχ. Βερβεριδης και και Σια Ο.Ε.

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 11:31

 Η Εταιρεία Σ.Μιχ. Βερβεριδης και και Σια Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1973 με έδρα ιδιόκτητο κατάστημα επί της οδού Μακεδονίας 30 στην Κομοτηνή Ροδόπης. Βασικό αντικείμενο της εταιρείας είναι το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Η επιχείρηση εντάχθηκε τον Οκτώβριου του 2013 στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση, τη βελτίωση και εξέλιξη των διαδικασιών λειτουργίας της εταιρείας όπως: δαπάνες ανέγερσης νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, κατασκευή περίφραξης και υποδομών αποθήκευσης, εξοπλισμός ασφαλείας, κατασκευή ιστοσελίδας, εργασίες ανακαίνισης, μηχανολογικό εξοπλισμό, δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας, εξοπλισμό γραφείου, κατασκευή επιγραφής, εξοπλισμός πληροφορικής.

 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: