ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Σεφερίδης Truck Service

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 11:00

Η επιχείρηση με την επωνυμία Σεφερίδης Ιωάννης με έδρα στο 2ο χλμ. Ξάνθης - Λάγους, ιδρύθηκε στις 11/09/1979 και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών συνεργείου επισκευής και συντήρησης βαρέων οχημάτων, χονδρικό και λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και λιπαντικών.

H επιχείρηση εντάχθηκε τον Οκτώβριου του 2013 στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Η επιχείρηση υλοποίησε κτιριακών διαμορφώσεων, δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας, δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και δαπάνες προβολής – προώθησης της επιχείρησης.

Δείτε το site της επιχέρησης εδώ

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: