ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Πλυντήριο Αυτοκινήτων Στ.Μπίκου – Γ.Μπίκος Ο.Ε.

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 14:31

Η εταιρεία με την επωνυμία «Στ.Μπίκου – Γ.Μπίκος Ο.Ε.» , εδρεύει στην πόλη της Ξάνθης στο 2,5 χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Ξάνθης Κομοτηνής και δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο καυσίμων (πρατήριο υγρών καυσίμων) και στην παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και γυαλίσματος οχημάτων σε χώρου πλυντηρίου πλησίον της εγκατάστασης του πρατηρίου εντάχθηκε τον Οκτώβριου του 2013 στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Πιο συγκεκριμένα οι  δαπάνες που υλοποιήθηκαν είναι : 

- Δαπάνες διαμόρφωσης του δαπέδου και καναλιού ομβρύων υδάτων για την διοχέτευση των νερών από την πλύση

- Δαπάνη για την κατασκευή των στεγάστρων και των χωρισμάτων, του ειδικού μηχανοστασίου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού (αντλιών κλπ) και των φωτιστικών σωμάτων των θέσεων πλύσης (εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED)

- Δαπάνη για την προμήθεια των νέων υπερσύγχρονων μηχανημάτων πλύσης και όλων των απαραίτητων μερών (γεννήτριες, αντλίες, λεβητοστάσιο για παραγωγή ζεστού νερού, μονάδα παραγωγής απιονισμένου νερού, κερματοδέκτης ανά θέση, δεξαμενές αποθήκευσης απιονισμένου και πόσιμου νερού καθώς και σύστημα αυτόματου φωτισμού με ανιχνευτές για την εξοικονόμηση ενέργειας).

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: