ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Πλυντήριο Αυτοκινήτων Σιούτας Ιωάννης και Σιούτας Στέργιος Ο.Ε

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 11:31

Η εταιρεία με την επωνυμία «Σιούτας Ι. – Σιούτας Σ. Ο.Ε.» εδρεύει στην πόλη της Ξάνθης στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Ξάνθης Λάγους και δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο καυσίμων (πρατήριο υγρών καυσίμων) και στην παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και γυαλίσματος οχημάτων σε χώρου πλυντηρίου πλησίον της εγκατάστασης του πρατηρίου.

H επιχείρηση εντάχθηκε τον Οκτώβριου του 2013 στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60% για υλοποίηση δαπανών στον χώρο των πλυντηρίων.

Υλοποιήθηκαν:

- Δαπάνη για την αγορά ολοκληρωμένου συνόλου φωτιστικών τύπου led για εξοικονόμηση ενέργειας

- Δαπάνη για την αγορά υπερσύγχρονης καινοτόμου σκούπας με δυνατότητες βιολογικού καθαρισμού

- Δαπάνη για αγορά σκουπών εσωτερικού καθαρισμού με κερματομετρητές

- Δαπάνη για αγορά διαφημιστικών εντύπων και αυτοκόλλητων στις θέσεις του πλυντηρίου

- Δαπάνη για την αγορά νέων σύγχρονων γεννητριών για την υποστήριξη των μηχανημάτων

- Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ολοκληρωμένου συνόλου προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών προβολής με μαζική αποστολή emails και sms, με σκοπό την προβολή και προσέλκυση πελατών. 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: