ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Πετρακόπουλος Δημήτρης

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 11:31

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Πετρακόπουλος Δημήτριος με έδρα τον οικισμό Αίγειρος του Νομού Ροδόπης, ιδρύθηκε στις 31/12/2000 και δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών επιχωματώσεων, σταθεροποίησης εδαφών, καθώς και χονδρικού εμπορίου λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού, λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου και σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών αλλά και καυσόξυλων.

Tον Οκτώβριου του 2013 η επιχείρηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, και με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Υλοποιηθήκαν δαπάνες δημιουργίας μεταλλικής κατασκευής και προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού, δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας, δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και δαπάνες προβολής – προώθησης της επιχείρησης

 

 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: