ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Οδοντοτεχνίτης Γεώργιος Ρόδιος

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 15:31

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Ρόιδος Γεώργιος αποτελεί τον φορέα του εν λόγο επενδυτικού σχεδίου. Η επιχείρηση με έδρα επί της οδού Μιχαήλ Καραολή 89 στην Ξάνθη, ιδρύθηκε στις 12/12/2000 και δραστηριοποιείται στο χώρο των οδοντοτεχνικών εργασιών.  Η επιχείρηση προσφέρει μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά κατά περίπτωση, σε ιδιαίτερα εύλογο χρόνο απόκρισης αλλά και κόστος.

Η επιχείρηση εντάχθηκε τον Οκτώβριου του 2013 στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό υλοποίησης 60%.

Υλοποιήθηκαν δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας, δαπάνες προμήθειας λογισμικού, καθώς και δαπάνες προβολής – προώθησης της επιχείρησης.

 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: