ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 18:31

Η επιχείρηση «Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση» με έδρα στο 3ο Χλμ Ξάνθης Καβάλας, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2006 και παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκίνητων οχημάτων.

Η επιχειρηματίας είχε ως στόχο την επέκταση των διαδικασιών λειτουργίας και παρεχόμενων υπηρεσιών της με τρόπο τέτοιο ώστε να μεγιστοποιήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.

Βασική της επιδίωξη ήταν η αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής αυτοκινήτων και η προσθήκη δύο νέων γραμμών τεχνικού ελέγχου, μία για φορτηγά κι μία για δίκυκλα.

Τον Οκτώβριου του 2013 η επιχείρηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Υλοποιήθηκαν δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις γραμμές αυτοκινήτων, δικύκλων και φορτηγών, δαπάνες λογισμικό, δαπάνες προβολής – προώθησης της επιχείρησης και δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας.

Δείτε το site της επιχείρησης εδώ 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: