ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Εύεργος Α.Ε.

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 13:56

Η εταιρεία Εύεργος Α.Ε. ιδρύθηκε την 12η Σεπτεμβρίου 2002 μετά από σύμπραξη των αρχικών 11 μετόχων, οι οποίοι ήταν όλοι Πολιτικοί και Αρχιτέκτονες Μηχανικοί.

Σκοπός της εταιρείας ορίζεται η ανάληψη και εκπόνηση κάθε επιστημονικής ή τεχνικής εργασίας και έρευνας η οποία αποβλέπει στην κατασκευή ή μη τεχνικών έργων και η συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα επενδύσεων και ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Οκτώβριου του 2013 η επιχείρηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, και με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60%.

Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν δαπάνες για την προμήθεια νέων επίπλων, νέου έγχρωμου plotter, νέου κεντρικού δικτυακού εκτυπωτή, σύνολο Η/Υ laptop και δικτυακών, νέου γεωδαιτικού σταθμού, νέου υπερσύγχρονου εξοπλισμού gps ακριβείας, εξειδικευμένου εξοπλισμού εντοπισμού θέσης και μέτρησης διαμέτρου εξοπλισμού, ειδικού εξοπλισμού υπερήχων για τον έλεγχο διαφόρων υλικών, , αντικατάσταση υαλοπινάκων με θερμομονωτικά τζάμια, εγκατάσταση αυτόματων βρυσών μπάνιου και τέλος συνόλου εξειδικευμένων καινοτόμων λογισμικών.

Δείτε το site της εππιχέιρησης εδώ 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: