ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Εκπαιδευτήριο ΝQM

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/02/2017 - 13:31

Υποβλήθηκε επιχειρηματικό σχέδιο για στη δημιουργία εκπαιδευτικής δομής μέσω παροχής υπηρεσιών εκμάθησης από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Εμπνευστές της ιδέας είναι τρεις μηχανικοί που ένωσαν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για να δημιουργήσουν μια καινοτομική προσέγγιση στο γνωστικό τους αντικείμενο.

H επιχείρηση εντάχθηκε τον Οκτώβριου του 2013 στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2007-2013) με ποσοστό επιδότησης 60% και έκανε έναρξη στις 18 Νοεμβρίου 2013.

Υλοποιήθηκαν:

- δαπάνες διαμόρφωσης χώρου όπως διαχωριστικά, κουφώματα, δάπεδα, κεντρική είσοδος, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και WC ΑΜΕΑ αλλά και σύστημα σκίασης.

- δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας με εγκατάσταση κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α και λαμπτήρων LED.

- δαπάνες εγκατάσταση των απαραίτητων επίπλων και του εξοπλισμού πληροφορικής για τη εύρυθμη λειτουργία της, και

δαπάνες  προώθηση των υπηρεσιών της μέσω δαπανών διαφήμισης, όπως αυτοκόλλητο για τη τζαμαρία, έντυπο διαφημιστικό φυλλάδιο και ,

- δαπάνες για την ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας με portal για την άμεση σύνδεση χρηστών

 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: