Prev article
Next article

Ενημερωτικό Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ενημερωτικό Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

June 09, 2017 - 17:17
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Wednesday, July 5, 2017
Ημ. Λήξης: 
Wednesday, December 13, 2017

Ενημερωτικό Δελτίο 07/06/2017

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης B κύκλου του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Στόχος: H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Δικαιούχοι:

Α) Άνεργοι - Μισθωτοι (60% του προϋπολογισμού της Δράσης):

· Φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) και κατά την υποβολή της αίτησης, να είναι κάτοχοι πτυχίου σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και οι απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.

· Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει οι ωφελούμενοι να είναι είτε άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης)

· Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

· Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.

· Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους, συστήνοντας επιχείρηση αποκλειστικά σε μία από τις παρακάτω μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε. Ε.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Ι.Κ.Ε., Κοιν.Σ.ΕΠ., Συνεταιρισμός, δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012

· Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008) από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έως την     καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών.

· Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.

· Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου).

 

Β) Αυτοαπασχολούμενοι (40% του προϋπολογισμού της Δράσης)

· Φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το            ΔΟΑΤΑΠ) Επίσης, γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και οι απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος

· Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

· Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.

· Ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000€.

· Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου

· Να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής επιχείρησής τους μετά την 01/01/1995 (Ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ) έως και την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου υποβολών.

· Μετά την 1/1/2006 και μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών). Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.

· Να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα) κατά την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου και έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου

· Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου).

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 € (100% ενίσχυση).

Επιλέξιμες δαπάνες:

Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο στον Π/Υ του σχεδίου

1

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας,  ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

60%

2

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστικής υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)

20%

3

Δαπάνες προβολής και δικτύωσης

10%

4

Προμήθεια αναλωσίμων

15%

5

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

30%

6

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

12.000€

7

Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

 20% ΕΚΤ

8

Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

40%

(Εξοπλισμός άνω των 1500€ με υποχρέωση διατήρησης της επιχείρησης 2 έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου)

 

Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Δύναται να καταβληθεί προκαταβολή εώς το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.

Δύναται η χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού», εφεξής Escrow Account,

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους.

Προϋπολογισμός δράσης: 80 εκατ. € σε τρείς (3) διαφορετικές περίοδοι υποβολής, στις οποίες ο ανωτέρω συνολικός προϋπολογισμός κατανέμεται ισόποσα (ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων).

Περίοδοι ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:

Για την πρώτη περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά τη 05/07/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 09/08/2017.

Για τη δεύτερη περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά τη 06/09/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 11/10/2017.

Για τη τρίτη περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά τη 08/11/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 13/12/2017.