Δημητριακά Τάσιος Μ.Ε.Π.Ε - Ίδρυση μονάδας παραγωγής, ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών

enateam's picture
Submitted by enateam on Wed, 11/11/2009 - 11:13

Η επιχείρηση ''Δημητριακά Τάσιος Μ.Ε.Π.Ε'' με διακριτικό τίτλο "Δημητριακά Ξάνθης" έχει έδρα το Κουτσό του δήμου Αβδήρων Ν.Ξάνθης.

Υλοποίησε επένδυση ίδρυσης μονάδας παραγωγής, ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2009 και επιχορηγήθηκε στα πλαίσια του Αναπτυκιακού Νόμου με ποσοστό επιχορήγησης 55%. 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: