Δημήτρης Μπαρδακίδης

enateam's picture

Γενική Διεύθυνση, Σύμβουλος Ανάπτυξης

Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Είμαι ο Δημήτρης και εργάζομαι στην ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης από το ξεκίνημα της, τον Ιούνιο του 2006, ως ένας από τους ιδρυτές.

Στην ena ασχολούμαι κυρίως με την οργάνωση και την εμψύχωση της ομάδας, την αναζήτηση και διερεύνηση ευκαιριών και τη συμβουλευτική υποψήφιων επενδυτών. Η απόφαση για ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο προέκυψε από προσωπικό ενδιαφέρον, αναζητώντας την γνώση και την υψηλή εξειδίκευση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν άμεση επίδραση στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Στη δουλειά μου αγαπώ ιδιαίτερα τη δημιουργικότητα, την επαφή με τον κόσμο, τη συνεχή βελτίωση και τη συνεισφορά μας στην οικονομία του τόπου μας. 

Εκτός δουλειάς ασχολούμαι με έναν αμπελώνα οινοποιήσιμων ποικιλιών 35 στρεμμάτων που διατηρώ και με την οικογένειά μου φυσικά.

Η συμβουλή του Δημήτρη

Η επιμονή και η σκληρή, οργανωμένη προσπάθεια πάντα αναγνωρίζεται και ανταμείβεται.

#enamember