Δελή Ιμπράμ Χασάν - Μονάδα παραγωγής κρέατος και κρεατοσκευασμάτων στη Φιλύρα Ροδόπης

enateam's picture
Submitted by enateam on Sat, 02/16/2013 - 11:35

Η επιχείρηση " Δελή Ιμπράμ Χασάν" έχει έδρα τη Φιλύρα του Δήμου Αρριανών Ν.Ροδόπης.

Υλοποίησε επένδυση μετεγκατάστασης και επέκτασης μονάδας παραγωγής, τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων κρέατος και κρεατοσκευασμάτων. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιανουάριο του 2013 και επιχορηγήθηκε στα πλαίσια του Αναπτυκιακού Νόμου 3299/2004 με ποσοστό επιχορήγησης 54%. 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: