Βουλγαρίδης Ν. Χρήστος και Σία Ο.Ε - Κτηνοτροφική μονάδα στη Μάνδρα Ξάνθης

enateam's picture
Submitted by enateam on Sun, 11/11/2012 - 10:23

Η εταιρεία Βουλγαρίδης Ν. Χρήστος και Σία Ο.Ε  έχει έδρα τη Μάνδρα του Δήμου Αβδήρων Ν.Ξάνθης.

Υπολοποίησε επένδυση ίδρυσης κτηνοτροφικής μονάδας γαλακτοπαραγωγής δυναμικότητας 500 ισοδύναμων ζώων στη Μάνδρα του δήμου Αβδήρων Ν.Ξάνθης. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2012 και επιχορηγήθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 με ποσοστό επιδότησης 50% . 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: