Αφοί Τσιλόγλου Ο.Ε Βιοτεχνία Κατασκευής και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων - Μετεγκατάσταση και Εκσυγχρονισμός μεταποιητικής μονάδας μηχανουργείου.

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/04/2016 - 13:16

Η Βιοτεχνία Κατασκευής και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων "Αφοί Τσιλόγλου Ο.Ε" έχει έδρα το Εύμοιρο Ξάνθης.

Εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας Αφοί Τσιλόγλου Ο.Ε στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου για την ενίσχυση της επένδυσης με το κίνητρο της επιχορήγησης με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την μετεγκατάσταση μεταποιητικής μονάδας μηχανουργείου. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 54%. 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: