Αφοί Μπαντάκ Ο.Ε - Μονάδα παραγωγής κρέατος και κρεατοσκευασμάτων

enateam's picture
Submitted by enateam on Sun, 03/10/2013 - 15:24

Η οικογενειακή εταιρεία Αφοί Μπαντάκ Ο.Ε βρίσκεται στο Σέλερο του δήμου Αβδήρων Ν.Ξάνθης.

Η εταιρεία υλοποίησε επενδυτικό σχέδιο ίδρυσης μονάδας επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων στο Σέλερο του Ν.Ξάνθης. Το σχέδιο εντάχθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 με ποσοστό επιχορήγησης 55% και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Φεβρουάριο του 2013. 

Περισσότερα για την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.bandak.gr/bandak%5Bmain%5D.html

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: