Αφοί Δαλακλίδη - Μετεγκατάσταση και Εκσυγχρονισμός

enateam's picture
Submitted by enateam on Sat, 10/16/2010 - 12:24

Η επιχείρηση ασχολείται με την παραγωγή παγωτών και ξηρών καρπών . Υλοποίησε επενδυτικό σχέδιο μετεγκατάστασης και εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης μονάδας το οποίο εντάχθηκε στα πλαίσια του Ν.3299/2004 με ποσοστό επιχορήγησης 55% και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Σεπτέμβριο του 2010.

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.staurodromi.gr/

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: