Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην ΠΑΜΘ στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

enateam's picture
Submitted by enateam on Tue, 07/11/2017 - 10:50

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με απόφασή της ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την ανάρτηση των Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Αιτήσεων υποβολής ένταξης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020.

Ειδικότερα συμπεριλαμβάνεται πίνακας με 1038 (χίλιους τριάντα οκτώ) δικαιούχους, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 19.971.000,00 €. Επίσης ανακοινώνεται πίνακας με 182 (εκατόν ογδόντα δύο) εν δυνάμει δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 3.394.000,00 €. Επιπλέον αναρτήθηκαν οι πίνακες με 270 (διακόσιους εβδομήντα) επιλαχόντες και 65 (εξήντα πέντε) απορριπτόμενους. 

Δείτε εδώ την Απόφαση

Tags: