Αλλαγή Διεύθυνσης του Τμήματος Ενημέρωσης Επενδυτών & Επικοινωνίας

enateam's picture
Submitted by enateam on Thu, 07/13/2017 - 13:39

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι το Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών & Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων που μέχρι πρότινος στεγαζόταν στην οδό Κοραή 4 (6ος όροφος), λειτουργεί πλέον σε νέα γραφεία, επί της οδού Λέκκα 23-25, 5ος όροφος, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας παραμένουν τα 210 3258800-4 καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Διευκρινίζεται ότι το Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών & Επικοινωνίας εφεξής θα παραλαμβάνει τις Αιτήσεις Ελέγχου όλων των αναπτυξιακών νόμων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και για τις οποίες θα διενεργεί έλεγχο πληρότητας. Οι υπόλοιπες αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από το γραφείο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης, Νίκης 5-7, γραφείο 215.

Πηγή:Εpendyseis