Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπαραγγοπαραγωγών Νέστου - Επέκταση και Εκσυγχρονισμός

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 12/29/2014 - 15:21

Ο Αγροτικός Συνεταιρσμός Σπαραγγοπαραγωγών Νέστου έχει έδρα στην Χρυσούπολη του δήμου Νέστου Ν.Καβάλας.

Υλοποίησε επένδυση εκσυγχρονισμού και επέκτασης υφιστάμενης μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας οπωροκηπευτικών. Το σχέδιο εντάχθηκε στα πλαίδια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 με ποσοστό επιχορήγησης 50% και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Δεκέμβριο του 2014. 

Πηγή χρηματοδότησης: