Αγροδιατροφική Ε.Π.Ε - Μονάδα Ξήρανσης και Αποθήκευσης Δημητριακών Προϊόντων

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 03/07/2011 - 14:52

Η εταιρεία Αγροδιατροφική Ε.Π.Ε έχει έδρα το Μαγικό του δήμου Αβδήρων Ν.Ξάνθης.

Υλοποίησε επένδυση εκσυγχρονισμού υφιστάμενης μονάδας ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών προϊόντων στο Μαγικό του νομού Ξάνθης. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2011. Επιχορηγήθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου με ποσοστό επιδότησης 55%. 

Τομέας: 
Πηγή χρηματοδότησης: