Αποτελέσματα «Νέων Αγροτών»,οι επιτυχίες της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης συνεχίζονται!

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Αποτελέσματα «Νέων Αγροτών»,οι επιτυχίες της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης συνεχίζονται!

0 comments

Ανακοινώθηκαν τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα Νέων Γεωργών 2021 του διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, κατάφερε να δικαιώσει τους ανθρώπους που την εμπιστεύτηκαν, συνεχίζοντας τις επιτυχίες!
 
Συγκεκριμένα, απο τους 84 φακέλους που κατατέθηκαν, οι 82 είναι και επισήμως εγκεκριμένοι, ενώ οι υπόλοιποι 2 ανήκουν στην κατηγορία των επιλαχόντων!
 
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσιοποιεί :
  1. Τον πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1.209 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 45.385.000,00€
  2.  Τον πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 7 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 260.000,00€
  3.  Τον πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 195 αιτήσεις.
  4. Τον πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 49 αιτήσεις.
Προκειμένου να ενημερωθείτε για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής σας αίτησης στήριξης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία έχετε υποβάλλει την αίτηση στήριξης.
 
Περισσότερες πληροφορίες , στο παρακάτω συνημμένο.