Αποτελέσματα Β' κύκλου επιχειρηματικότητας νέων, με επιχορήγηση 14.800 €

Time to read
less than
1 minute
Read so far

April 10, 2023 - 13:05
0 comments
Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων ηλικίας 18-29 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με επιχορήγηση 14.800 ευρώ και έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.
 
Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, με τον β' κύκλο του προγράμματος, κατάφερε να εντάξει, ακόμα περισσότερους νέους στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, με απόλυτη επιτυχία!
 
Στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 νέων ανέργων 18-29 ετών, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.
 
Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις:
  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη
 
Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
 
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr
 
Δείτε στο παρακάτω συνημμένο, το Δελτίο Τύπου του προγράμματος.
 
Δείτε τις λίστες, με τους εγκριθέντες και τους απορριφθέντες του προγράμματος στα παρακάτω συννημένα.