Άνοιξαν οι αιτήσεις για τους Νέους Αγρότες με συνολικό προϋπολογισμό 420 εκατ. ευρώ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

November 13, 2021 - 00:47
0 comments

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συνολικού προϋπολογισμού 420 εκατ. ευρώ

Tην Παρασκευή 12 Νοεμβρίου δημοσιεύθηκε η 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συνολικού προϋπολογισμού 420 εκατ. ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία να έχει οριστεί η Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.

Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης το ύψος της ενίσχυσης αγγίζει τα 37.300.000 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Ενίσχυση 35.000 έως 40.000 ευρώ

Ως ποσό στήριξης για τους νέους αγρότες ορίζονται τα 35.000 ευρώ τα οποία θα καταβληθούν σε δύο δόσεις. Το ποσό αυτό μπορεί να προσαυξάνεται μέχρι και 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης. Σημαντική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, είναι η προκαταβολική 70% επί του συνολικού ποσού ενίσχυσης. 

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος

 • Το μέτρο απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της υποβολής του αιτήματος στήριξης.
 • Για την ένταξη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, αίτηση και επιχειρηματικό σχέδιο με διάρκεια από 3 έως 4 έτη.
 • Το ποσό της ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης, κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ.
 • Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο, αφορά το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης, ενώ η δεύτερη δόση καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Οι δικαιούχοι πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού και να τη διατηρήσουν για μία τετραετία από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Οι δικαιούχοι πρέπει να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό για μία τετραετία από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. 

Kατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια 

 • Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 37.300.000 ευρώ
 • Κεντρικής Μακεδονίας 62.200.000 ευρώ
 • Δυτικής Μακεδονίας 30.500.000 ευρώ
 • Θεσσαλίας 44.500.000 ευρώ
 • Στερεάς Ελλάδος 37.900.000 ευρώ
 • Ηπείρου 33.200.000 ευρώ
 • Ιονίων Νήσων 11.700.000 ευρώ
 • Δυτικής Ελλάδος 44.100.000 ευρώ
 • Πελοποννήσου 39.500.000 ευρώ
 • Αττικής 10.800.000 ευρώ
 • Νοτίου Αιγαίου 12.000.000 ευρώ
 • Βορείου Αιγαίου 19.000.000 ευρώ
 • Κρήτης 37.300.000 ευρώ

Σύνολο 420.000.000 ευρώ

Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 14-12-2021.

Δείτε την πρόσκληση της δράσης και μάθετε περισσότερα