Ξεκινούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ για το 2023

Time to read
less than
1 minute
Read so far

June 14, 2023 - 11:39
0 comments

Ξεκίνησε η υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2023 των παραγωγών της χώρας μας. 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι παραγωγοί μπορούν μέσω των φορέων τους να επεξεργάζονται και να υποβάλουν τις αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του gov.gr.
 
Πρόσβαση στην ψηφιακή εφαρμογή στο gov.gr, μπορούν να έχουν όλοι οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση τους κωδικούς TAXIS.
 
Η έναρξη της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 αρχίζει και στην χώρα μας (όπως και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ) μετά από την ενσωμάτωση των μεταβολών που περιλαμβάνει η νέα ΚΑΠ για τις άμεσες ενισχύσεις, όπως η αναδιανεμητική ενίσχυση, οι ενισχύσεις για τα οικολογικά σχήματα και οι συνδεμένες ενισχύσεις. Η τήρηση των αιρεσιμοτήτων σε συνδυασμό με τα τομεακά και επιχειρησιακά προγράμματα απαιτούν και περαιτέρω αλλαγές στην αίτηση που θα συμπληρωθούν με την έκδοση και των υπολοίπων ειδικών αποφάσεων εφαρμογής. 

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής

Με βάση τα τελευταία δεδομένα, οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 21 Αυγούστου 2023 και τον επόμενο μήνα και μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2023 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διορθώσεις, για να υπάρξει επαρκής χρόνος ώστε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να προβεί στους αναγκαίους ελέγχους για την πρώτη πληρωμή της προκαταβολής.
 
Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023 (ΕΑΕ 2023) υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

Τρόπος Υποβολής

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν οι ίδιοι ή μέσω των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν και δραστηριοποιούται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής τους. Οι παραγωγοί μπορούν να:
  • τροποποιούν τα στοιχεία της προ συμπληρωμένης αίτησης ΟΣΔΕ 2023 που ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προετοιμάσει και είναι διαθέσιμη στο Gov.gr με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του 2023 (μεταβολές)
  • καταχωρούν εξ υπαρχής όλα τα απαραίτητα τα στοιχεία της αίτησης ΟΣΔΕ 2023
Η εταιρεία μας, πιστοποιημένο ΚΥΔ από το 2014 για το Νομό Ξάνθης και από το 2015 για το Νομό Καβάλας, έλαβε εκ νέου πιστοποίηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2022-2027 για τους νομούς Ξάνθης και Καβάλας από το 1ο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
Από το 2014, η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης έχει εξυπηρετήσει 11.031 δηλώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής στο Νομό Ξάνθης και 5.657 δηλώσεις στο Νομό Καβάλας.
 
Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο μας:  τι είναι το ΟΣΔΕ και γιατί να το κάνω.
 
Δείτε πως έχουν επωφεληθεί συνεργάτες μας, στα παρακάτω Business story: