Prev article
Next article

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 21-27: Ενίσχυση Ανέργων για Ίδρυση Επιχειρήσεων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 21-27: Ενίσχυση Ανέργων για Ίδρυση Επιχειρήσεων

January 09, 2024 - 09:49
0 comments

Προκηρύχθηκε η δράση "Ενίσχυση Ανέργων για την Ίδρυση Επιχειρήσεων σε Τομείς Στρατηγικής RIS3" στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 2021-2027", με ποσοστό ενίσχυσης από 80 έως 100%. 

Ημ. Έναρξης: 
Monday, March 4, 2024
Ημ. Λήξης: 
Friday, June 14, 2024

Στόχος

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Επιδίωξη της Δράσης είναι η μείωση της ανεργίας μέσω της ενθάρρυνσης για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Μέσω της Δράσης επιδιώκεται η αύξηση της συμμετοχής ανέργων στην αγορά εργασίας, και ο περιορισμός του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν από ανέργους συναφούς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών). Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους.

Επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν: 

α) μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης, 

β) οι μέτοχοι-εταίροι/ιδιοκτήτες τους είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και όσοι επιτηδευματίες, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα (δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος) 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

γ) και θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, οι οποίοι παρουσιάζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Σε περίπτωση ίδρυσης εταιρίας οι εταίροι/μέτοχοι, ο τίτλος σπουδών των οποίων είναι συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, πρέπει να κατέχουν συνολικά πάνω από το 50% του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου. Για τις ΚΟΙΝΣΕΠ και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων θα πρέπει το 20% των μελών να έχουν τίτλο σπουδών συναφή με τη δραστηριότητα. Διευκρινίζεται ότι καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν μόνο συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), επιλέξιμους ΚΑΔ και επιπλέον να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του (25%) είκοσι πέντε τοις εκατό οι Ο.Τ.Α. & όλοι οι ανωτέρω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού. 

2. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης). 

Ποσό & Ποσοστό Ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 10.000€ έως 50.000€. 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 80% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης και δύναται να ανέλθει στο 100% εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ. 

Προϋπολογισμός & Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 5.000.000€, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό 120%.

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Επιλέξιμες δαπάνες

Προθεσμία Υποβολών

Από Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024 έως Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024. 

Διαβάστε την τελευταία τροποποίηση (14/5/2024) εδώ.

Διαβάστε την Αναλυτική Πρόσκληση.