Αναπτυξιακός Νόμος Καθεστώς: Επιχειρηματικότητα 360

Time to read
less than
1 minute
Read so far

February 03, 2022 - 13:55
0 comments

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του καθεστώτος είναι επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων:
  • της αγροδιατροφής - πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας
  • της μεταποίησης - εφοδιαστικής αλυσίδας
  • της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων
  • των εναλλακτικών μορφών τουρισμού