Ανακοινώθηκε η 2η πρόσκληση (Επιχειρήσεις) για τους ΣΣΚ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

December 09, 2020 - 22:42
0 comments

Η πρόσκληση για τη νέα δράση

Ανακοινώθηκε σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2020, η πρόσκληση για τη νέα δράση του ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ 2014-2020  «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 2η Πρόσκληση "Επιχειρήσεις"». 

Η Δράση αποτελεί συνέχεια της πρώτης σχετικής Πρόσκλησης προς τους «φορείς Αρωγούς» και αφορά την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργατικά σχήματα, με έμφαση στην διάσταση της καινοτομίας, για την ανάπτυξή τους, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) με άλλες επιχειρήσεις.

Η Δράση στοχεύει στην ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής σε αγορές στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας, μέσω των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ.

Για κάθε επιχείρηση-μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ενώ στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς από 50.000 ευρώ έως 450.000 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες αποτελούν μέλη ή εν δυνάμει μέλη των προκριθέντων ΣΣΚ της 1ης Πρόσκλησης: “Φορέας Αρωγός”. Οι επιχειρήσεις  πρέπει να τεκμηριώνουν ποιοτικά και ποσοτικά την συμβολή τους στην ανάπτυξη του ΣΣΚ.

Επιδοτούνται οι εξής κατηγορίες Δαπανών:

  • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις.
  • Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.
  • Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ.
  • Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία.

Η διάρκεια υλοποίησης των Έργων είναι 18 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 09 Δεκεμβρίου 2020 
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες και το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης.

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης ως Φορέας - Αρωγός ΣΣΚ

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, υπέβαλε το δικό της επιχειρηματικό σχέδιο στα πλαίσια της πρώτης πρόσκλησης των ΣΣΚ και είναι ο πρώτος Φορέας Αρωγός που εγκρίθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για τη δημιουργία ενός Cluster Καινοτομίας. Το επιχειρηματικό της σχέδιο βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των εγκεκριμένων πράξεων με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έργου. 

Το επιχειρηματικό σχέδιο της ena στοχεύει στην ανάπτυξη στα πλαίσια της δράσης ενός καινοτόμου συνεργατικού σχηματισμού στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και πιο συγκεκριμένα στον τομέα ανάπτυξης λογισμικών προγραμμάτων και εφαρμογών (eMT Cluster), το οποίο θα προσδώσει ισχυρή προστιθέμενη αξία τόσο στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, όσο και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του τοπικού, περιφερειακού αλλά και εθνικού οικοσυστήματος.

Για το λόγο αυτό, καλούμε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ και ενδιαφέρονται να αποτελέσουν μέρους του eMT cluster να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2541083370 ή με email στο [email protected] με σκοπό τη διερεύνηση πιθανής συνεργασίας και τη δρομολόγηση των σχετικών διαδικασιών.