Αγροθράκη A.E. | Εκδήλωση με τίτλο: Ανάπτυξη καινοτόμων ζωοτροφών

enateam's picture
Submitted by enateam on Mon, 01/09/2023 - 12:18
Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Friday, January 13, 2023
 
Η εταιρεία "Αγροθράκη Α.Ε. –Σταυρακάρας Παναγιώτης Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων" σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο: "Ανάπτυξη καινοτόμων ζωοτροφών με αντιμικροβιακή ή/ και αυξητική δραστηριότητα από εδώδιμα βότανα με υψηλή περιεκτικότητα σε βιοδραστικές ενώσεις".
 
Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα στο #enahub, σημείο συνάντησης ανθρώπων και ιδεών από κάθε τομέα, με κοινό στόχο την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
 
Η εκδήλωση διοργανώνεται από την #enaevents, τη νέα υπηρεσία της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, που σχεδιάζει και υλοποιεί εταιρικές, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, δια ζώσης, υβριδικές και απομακρυσμένης συμμετοχής στο φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης "Ανάπτυξη καινοτόμων ζωοτροφών με αντιμικροβιακή ή/ και αυξητική δραστηριότητα από εδώδιμα βότανα με υψηλή περιεκτικότητα σε βιοδραστικές ενώσεις".
 • 17:30 - 18:00 Προσέλευση - καφές
 • 18:00 - 18:15 Χαιρετισμός / Ο Αγρότης στο Επίκεντρο της Στρατηγικής της Αγροθράκη Α.Ε. - Σταυρακάρας Παναγιώτης, Αγροθράκη ΑΕ

Έναρξη παρουσιάσεων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου - Μαγδαληνή Κροκίδα, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Χριστίνα Δρόσου, Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Νάντια Λαϊνά, Υποψήφια Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός:

 • 18:15 - 18:25 Ερευνητικές Δραστηριότητες, Ερευνητικά Προγράμματα
 • 18:25 - 18:35 Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός των καινοτόμων ζωοτροφών με αντιμικροβιακή ή/ και αυξητική δραστηριότητα από εδώδιμα βότανα
 • 18:35 - 18:45 Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των νέων ζωοτροφών

Έναρξη παρουσιάσεων εταιρείας ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης:

 • 18:45 - 19:00 Βασικά στοιχεία μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη των νέων καινοτόμων ζωοτροφών – Φιλιώ Καραμπίνη, ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης
 • 19:00 - 19:15 Οι Σύγχρονες Προκλήσεις για την Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα - Δημήτρης Μπαρδακίδης, ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Ολοκλήρωση εκδήλωσης:

 • 19:15 - 19:30 Ερωτήσεις - Συζήτηση
 • 19:30 - 20:00 Networking - μπουφές 
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

Το έργο

Στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων ζωοτροφών με αντιμικροβιακή ή/ και αυξητική δραστηριότητα από εδώδιμα βότανα με υψηλή περιεκτικότητα σε βιοδραστικές ενώσεις» (Κωδικός πράξης: ΑΜΘΡ7-0074087) χρηματοδοτείται στο πλαίσιο ΕΥΔΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο της Δράσης Χρηματοδοτική Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 και αποσκοπεί και υλοποιείται από την εταιρεία Σταυρακάρας Παναγιώτης Εμπόριο Αγροτικών Πρϊόντων Α.Ε. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σχετικά με την εταιρεία:

Η εταιρεία «ΑΓΡΟΘΡΑΚΗ Α.Ε. - ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ίδρυση της, έχει αναπτυχθεί σε μια μεγάλη και δυναμική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή που δραστηριοποιείται καθώς και στο εμπορικό αντικείμενο της, την εμπορία αγροτικών προϊόντων, κατέχοντας ηγετική θέση στην περιφέρεια της. Η εταιρεία έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά μια σειρά από δράσεις με στόχο: Την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον, τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, στους συνεργάτες της, τις τοπικές κοινωνίες και τις κρατικές αρχές γενικότερα. Οι αξίες της εταιρείας αποτυπώνονται στις λέξεις:
 • «Ακεραιότητα» καθώς ενεργεί με ειλικρίνεια και σεβασμό στις ανάγκες των πελατών μας.
 • «Σεβασμός στον άνθρωπο» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας της.
 • «Υψηλές επιδόσεις» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής της, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύει ποτέ την ακεραιότητά της και το σεβασμό προς τον άνθρωπο.
 • «Ομαδικότητα» καθώς μοιράζεται γνώσεις, ιδέες και εμπειρίες
 • «Εμπιστοσύνη» στους συναλλασσόμενους της προκειμένου να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Η επιτυχημένη δραστηριότητα της εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες:
 
(α) Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,
(β) Εξειδικευμένο προσωπικό και
(γ) Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης. 
 
Κύριες στρατηγικές:
 
(α) Η διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με πελάτες, όσο και με τους βασικούς προμηθευτές-αγρότες,
(β) Η ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και προϊόντων
(γ) Το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον