Προστασία Κύριας Κατοικίας ν.4605/2019: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

December 09, 2019 - 11:40
0 comments

Σύμφωνα με σχετική διάταξη του Υποργείου Οικονομικών στο Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στην βουλή την Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2019, παρατείνεται το υφιστάμενο πλαίσιο της προστασίας της κύριας κατοικίας του ν.4605/2019. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια του νόμου αυτού ορίζεται η 30η Απριλίου 2020.

Με τις πρόσφατες βελτιώσεις του Νόμου για την προστασία της 1 ης κατοικίας που τέθηκαν σε ισχύ από 18 Νοεμβρίου , τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την κατάργηση προσκόμισης δικαιολογητικών (πιστοποιητικό βαρών, ΑΑ ΓΗΣ) και την τετράμηνη παράταση για την υποβολή αιτήσεων, το Υπουργείο Οικονομικών έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό και εύχρηστο πλαίσιο για τους πολίτες προκειμένου να προστατέψουν την 1 η κατοικία τους και παράλληλα να ρυθμίσουν τα σχετικά δάνειά τους. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση των δανείων με υποθήκη στην 1 η κατοικία περιλαμβάνει διαγραφή οφειλής (στο ποσό που υπερβαίνει το 120% της εμπορικής αξίας του σπιτιού), μακροχρόνια αποπληρωμή έως 25 έτη, χαμηλό επιτόκιο 2%, καθώς και Κρατική επιδότηση (20-50%) των μηνιαίων δόσεων.

 

Διαβάστε περισσότερα για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας εδώ

 

πηγή: epixeiro.gr