ΠΑΑ 2014-2020: "Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΠΑΑ 2014-2020: "Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων"

June 22, 2018 - 15:22
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Tuesday, July 3, 2018
Ημ. Λήξης: 
Sunday, July 22, 2018

Στόχοι της δράσης

Παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 είναι όλη η Χώρα

Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε τριανταοκτώ εκατομμύρια Ευρώ (38.000.000 €) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος που επιφέρει η διατήρηση μονάδων ζωικού κεφαλαίου αυτόχθονων φυλών.

Επιλέξιμο Ζωικό Κεφάλαιο & Επιδότηση

  • Βοοειδή ( 333 ευρώ ανά ΜΜΖ)
  • Αιγοπρόβατα (232 ευρώ ανά ΜΜΖ)
  • Χοίροι (215 ευρώ ανά ΜΜΖ)
  • Ίπποι (350 ευρώ ανά ΜΜΖ)

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες φυλές στο αντίστοιχο συνημμένο αρχείο.