Ποια προγράμματα τρέχουν & ποια αναμένονται μέχρι τις αρχές του νέου έτους

Time to read
less than
1 minute
Read so far

December 20, 2018 - 13:53
0 comments

Ένα πλήθος δράσεων τόσο του ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, όσο και του ΠΑΑ 2014-2020 αναμενόταν να προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του 2018 σύμφωνα με ανακοινώσεις των σχετικών αρμόδιων φορέων. 

Με τις 2 δράσεις του ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" (συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. €) και "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση" (συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. €) να προκηρύσσονται κυριολεκτικά στην εκπνοή του 2018 , οι προκηρύξεις που φαίνεται να μεταφέρονται τελικά στo νέο έτος αφορούν τις δράσεις, "Ανάπτυξη Μικρών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων" & "Βιολογικές Καλλιέργειες" του ΠΑΑ 2014-2020 και "Επιβραβεύω-Ενισχύω τις Επιχειρήσεις" του ΕΣΠΑ 2014-2020.    

Η δράση "Επιβραβεύω-Ενισχύω τις Επιχειρήσεις"   αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εκτός του τουριστικού κλάδου που διατήρησαν ή αύξησαν το προσωπικό τους και θα έχει προϋπολογισμό 300 εκατ. €. 

Όσον αφορά στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 τώρα,  η μεν "Ανάπτυξη Μικρών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων" αναμένεται να προκηρυχθεί τον ερχόμενο Ιανουάριο και αφορά την κατ' αποκοπή οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων με σταθερό ποσό που θα λάβουν σε 2 δόσεις  ενώ η πρόσκληση της δράσης "Βιολογικές Καλλιέργειες" αναμένεται κι αυτή στις αρχές του έτους και θα έχει όπως όλα δείχνουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 150 εκατ. €.  

Ειδικότερα για την περιοχή της Ξάνθης - Ροδόπης, σε ένα μήνα περίπου από τώρα σύμφωνα με δηλώσεις της αρμόδιας Αναπτυξιακής, αναμένεται να "ανοίξει" το πολυσυζητημένο Leader Ιδιωτών ακολουθώντας την προκήρυξη του αντίστοιχου Leader Ξάνθης-Ροδόπης για δημόσιους φορείς το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση της αξιολόγησης.  

Στις προκηρυσσόμενες δράσεις που αναμένονται στα πλαίσια του νέου Leader περιλαμβάνονται οι επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό ή μη γεωργικό,  στον τουρισμό και αγροτουρισμό, στη βιοτεχνία, τη χειροτεχνία, την οικοτεχνία και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα και στην επεξεργασία δασικών προϊόντων.