Προγράμματα Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

October 31, 2019 - 15:51
0 comments

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο σημαντικά αναπτυξιακά προγράμματα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων που υλοποίούνται από το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας και θα παραμείνουν διαθέσιμα έως εξαντλήσεως των προϋπολογισμών που έχουν τεθεί έκαστος. Αναλυτικότερα:

Α. Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Τι σας προσφέρει;

  • Αποπληρωμή του 40% του δανείου σας άτοκα
  • Αποπληρωμή του 60% του δανείου σας με προνομιακό επιτόκο της τάξης του 3,5%-6%

Ποιες είναι οι απαιτήσεις;

  • 100% εξασφλάλιση του ύψους του δανείου είτε με μετρητά είτε με υποθήκη/προσημείωση υποθήκης 
  • Καθεστώς de minimis

Πως επιτυγχάνεται η διαδικασία;

Η διαδικασία για την λήψη δανείου μέσω του προγράμματος Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω των υποκαταστημάτων των ελληνικών τραπεζών. Ωστόσο, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει και να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων το οποίο τηρείται στην ηλεκτρονική διεύθυνηση https://www.ependyseis.gr/.

Β. Cosme LGF / Direct Guarantee

Τι σας προσφέρει;

  • 50% παροχή εγγύησης του δανείου για έως και 10 έτη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
  • Προνομιακό επιτόκιο 3,5% - 6%

Ποιες είναι οι απαιτήσεις;

  • 60% εξασφλάλιση του ύψους του δανείου είτε με μετρητά είτε με υποθήκη/προσημείωση υποθήκης

Πως επιτυγχάνεται η διαδικασία;

Η διαδικασία για την λήψη δανείου μέσω του προγράμματος Cosme LGF / Direct Guarantee επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω των υποκαταστημάτων των ελληνικών τραπεζών.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, καλείται να συμπληρώσει την αντίστοιχη Αίτηση Δανειοδοτήσεως και να υποβάλλει σε φυσικό φάκελο το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ζητούνται από το εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση της αίτησης δανειοδότησης αποτελεί η εκπόνηση και η κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου εκ μέρους της επιχείρησης. 

 

Η εταιρεία μας, Σ. ΑΜΟΙΡΑΣ – Δ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε., διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στο τηλ: 2541083370 ή επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας στο 3ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας.