Παράταση 5ης πρόσκλησης Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Time to read
less than
1 minute
Read so far

June 14, 2019 - 10:18
0 comments

Στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 "Σχέδιο επιχορηγήσεων για την στήριξη των ΜΜΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέραν των τοπικών αγορών", ανακοινώθηκε επίσημα η παράταση έως τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00. 

Μετά από αυτήν την προθεσμία, το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα γίνονται δεκτές άλλες αιτήσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την παράταση επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του Interreg. 

Πηγή: greece-bulgaria.eu