Οικονομία

8η τροποποίηση της Πρόσκλησης "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

enateam's picture
Submitted by enateam on Fri, 07/07/2017 - 19:24
Ανακοινώθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές".
 
Δείτε την όγδοη (8η) τροποποίηση εδώ

Απόφαση Κατάλογου Δυνητικών Δικαιούχων για την Δράση Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

enateam's picture
Submitted by enateam on Fri, 07/07/2017 - 17:01

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων της "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" Α Κύκλος

enateam's picture
Submitted by enateam on Fri, 07/07/2017 - 16:28

Σημειώνουμε ότι, όπως αναφέρεται και στον Οδηγό του προγράμματος, στην ενότητα Ι.1.10.3 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ» σελ. 21/35, οι αποφάσεις ένταξης για όσα έργα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος δικαιολογητικών και θεμελιώνουν δικαίωμα υπαγωγής, εκδίδονται τμηματικά.

Περίπου 1 δισ. ευρώ επιπλέον θα λάβει η Ελλάδα για προγράμματα ΕΣΠΑ

enateam's picture
Submitted by enateam on Tue, 06/20/2017 - 09:36

Σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία υποδομών και έργων περιβάλλοντος, καθώς και σε δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, θα κατανεμηθούν τα 970,7 εκατ. ευρώ που αναλογούν στη χώρα μας ως πρόσθετοι κοινοτικοί πόροι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Οδηγίες για Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος «Ν» για επενδυτικούς φορείς του κινήτρου του ν.3299/04.

enateam's picture
Submitted by enateam on Tue, 06/13/2017 - 17:03
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος «Ν» για επενδυτικούς φορείς που κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής του ν.3299/04.
 

Τροποποιήσεις ως 17 Ιουλίου σε παλιά Σχέδια Βελτίωσης

enateam's picture
Submitted by enateam on Thu, 06/08/2017 - 16:51

Μέχρι τις 17 Ιουλίου θα μπορούν να οριστικοποιούν τις τροποποιήσεις τους οι δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης που μπήκαν με την πρόσκληση του 2011, σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη.

Τι βρήκαν οι Γερμανοί στην Καβάλα;

enateam's picture
Submitted by enateam on Thu, 06/08/2017 - 09:21

Στη χώρα που ακόμη παραμένει προσκολλημένη στον λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας, οι ξένοι ανακαλύπτουν και εκμεταλλεύονται αυτά στα οποία θα έπρεπε να είχαμε επικεντρώσει την παραγωγική μας διαδικασία εδώ και δεκαετίες.

Η γεωργία ακριβείας βρίσκει εφαρμογή και στις μικρότερες εκμεταλλεύσεις

enateam's picture
Submitted by enateam on Wed, 06/07/2017 - 09:24

Η σύγχρονη τεχνολογία και η γεωργία ακριβείας, που βρίσκουν εφαρμογή στην πρωτογενή παραγωγή, συνιστώνται από τους ειδικούς για τις μεγάλες γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Τι γίνεται, όμως, όταν πρέπει να εφαρμοστούν σε μικρό κλήρο και κτηνοτροφικές μονάδες; Έχουν τα ίδια αποτελέσματα;

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος στους κατά επάγγελμα αγρότες

enateam's picture
Submitted by enateam on Wed, 06/07/2017 - 09:22

Από φέτος οι κατ΄ επάγγελμα αγρότες όταν θα υπολογίζουν το συνολικό τους εισόδημα, βάση του οποίου θα προκύψει η μείωση φόρου, δεν θα συμπεριλαμβάνεται η κύρια σύνταξη ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λ.π. έως 150 ημερομίσθια ανά έτος και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή και γυναικείων συνεταιρισμών τα οποία απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. 

Pages