Νέα

Παράταση υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

June 24, 2019 - 15:49
Posted in:
0 comments

Ανακοινώθηκε σήμερα η παράταση έως και 2 Ιουλίου 2019 για το υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τον κλάδο της μελλισοκομίας

June 23, 2019 - 20:09
0 comments

Σημαντική ενίσχυση ύψους 120 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στήριξη και την ανάπτυξη του μελισσοκομικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2019-2022. Η στήριξη αυτή θα εφαρμοστεί στα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα που αρχίζουν την 1η Αυγούστου 2019 και θα ισχύουν έως 31 Ιουλίου 2022.

Ψηφιακό Άλμα: 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

June 19, 2019 - 09:43
0 comments

Αναρτήθηκε την Τρίτη 18/06/2019,  στην επίσημη ιστοσελίδα του «Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)», η 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, στα πλαίσια της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα».

Σύφωνα με την σχετική Απόφαση, στη συγκεκριμένη Δράση εντάσσονται επιπλέον (60) εξήντα επιχειρηματικά σχέδια των Περιφερειών Μετάβασης, με συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη ύψους 5.074.490,47 ευρώ.

Νέοι Αγρότες: Απολογισμός από το Εθνικό Απόθεμα

June 18, 2019 - 14:05
Posted in:
0 comments

Με προτεραιότητα στους Νέους Γεωργούς χορηγήθηκαν δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα συνολικής αξίας 18,2 εκατ. ευρώ. Οι δικαιούχοι το 2018 άγγιξαν τους 26.690, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που εκδόθηκε στις 13 Ιουνίου του 2019. 

Πιο συγκεκριμένα, το Δελτίο Τύπου αναφέρει:

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής: Διαδικασία Χρηματοδότησης

June 18, 2019 - 09:26
Posted in:
0 comments

Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που εκδόθηκε στις 12 Ιουλίου 2019, καθορίζεται η διαδικασία χρηματοδότησης των «Επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής» για την περίοδο 2020-2023. 

Παράταση 5ης πρόσκλησης Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

June 14, 2019 - 10:18
0 comments

Στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 "Σχέδιο επιχορηγήσεων για την στήριξη των ΜΜΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέραν των τοπικών αγορών", ανακοινώθηκε επίσημα η παράταση έως τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00. 

Μετά από αυτήν την προθεσμία, το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα γίνονται δεκτές άλλες αιτήσεις. 

Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020: 6η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

June 13, 2019 - 15:15
0 comments

Σκοπός / Στόχοι

Ο σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των επιχειρηματικών συστημάτων υποστήριξης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή των συνόρων των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας.  Ο στόχος πρόκειται να επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία συστημάτων/δράσεων επιχειρηματικής υποστήριξης με ενέργειες που θα κάνουν από κοινού οι εν δυνάμει δικαιούχοι, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε επιλέξιμες περιοχές δραστηριοποίησης. Αυτά τα συστήματα θα πρέπει να εστιάζουν στην απομάκρυνση φραγμών και δυσκολιών για τις ΜΜΕ. 

2.912 προτάσεις υποβλήθηκαν στο "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (B')

June 11, 2019 - 10:50
0 comments

Πριν από λίγες μέρες και μετά τη μικρή παράταση που δόθηκε ολοκληρώθηκε με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 05/06/2019, η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης  "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"  του ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ 2014 -2020.

Η διαδικασία αξιολόγησης των 2912 προτάσεων που υποβλήθηκαν συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.742.142.053 € στα πλαίσια του Β' κύκλου της πρόσκλησης αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως προσεχές διάστημα

ΕΣΠΑ 14-20: Νέα δράση για Logistics & Εξαγωγικό Εμπόριο

June 10, 2019 - 09:20
0 comments

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης για τη δράση "Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού & καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου" του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Pages